DaCRA News

Newsletters

DaCRA newsletter - November 2008 (in Danish)

Forskerskolen Danich Cardiovascular Research Academy – som nu er officielt omdøbt til et forskeruddannelsesprogram under de fakultære ph.d.-skoler – er gået ind i sin 2. bevillingsperiode. Der blev opnået en rekordstor bevilling...

DaCRA newsletter – July 2007

Present StatusDanish Cardiovascular Research Academy has now existed for 4½ years and the grant from The Danish Agency for Science and Innovation (FIST) runs out at the end of this year. The graduate school was from the beginning...

DaCRA newsletter – November 2004 (in Danish)

Valg til bestyrelsenValget til bestyrelsen efter de nye vedtægter er nu afsluttet, bortset fra de eksterne medlemmer.De ph.d.-studerende er repræsenteret med 3 pladser. Bestyrelsen fik følgende sammensætning: Københavns...

DaCRA newsletter – July 2004 (in Danish)

Sommermødet på Sandbjerg Gods 17.-19. juni 2004 Sommermødet blev en stor videnskabelig og fagligt-social succes med næsten 100 deltagere. Foruden de 5 symposier med inviterede foredragsholdere afholdtes foredragskonkurrence...

DaCRA newsletter – February 2004 (in Danish)

Sommermøde på Sandbjerg Gods 17.-19. juni 2004 I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at sommermødet bliver holdt 24. august, og vi havde faktisk også planlagt et 1-dags møde i Odense i lighed med sidste år. Imidlertid var der en...

DaCRA newsletter – January 2004 (in Danish)

Forskerskolen går nu ind i sit 2. år og der kan være god grund til et tilbageblik og nogle visioner for fremtiden.

Ph.d.-kurserneKursusaktiviteten startede ambiciøst med 9 planlagte kurser i 2003. Realiteten blev lidt anderledes...

Displaying results 11 to 16 out of 16

< Previous

1

2