Login to view PhD Thesis

Enter your username and password here in order to log in on the website:


Forgot your password?

The antihypertensive effect of milk fermented with lactobacilli helveticus-A study of the effect on blood pressure and supposed modes of action in humans.

Lotte Usinger

Summary

Forskellige yoghurt produkter med påstået antihypertensiv virkning sælges som funktionel food i adskillige lande. Ved yoghurt produktion syrnes mælk med bestemte stammer af mælkesyrebakterier, herved øges indholdet af peptider og frie aminosyrer. Nogle af disse peptider udviser ACEhæmning in vitro. Yoghurt er vist at kunne reducere blodtrykket hos spontant hypertensive rotter ved en hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), men også en hæmning af det sympatiske nervesystem og en opioid agonist effekt er fundet. I de humane studier, der er lavet med yoghurt, er resultaterne varierende, med blodtryksreduktioner fra 0-12 mmHg. Formålet med projektet var at undersøge effekten på blodtrykket og belyse mulige virkningsmekanismer af bioaktive peptider i syrnede mælkeprodukter (yoghurt). Vi undersøgte en yoghurt lavet ved syrning af mælk med Lactobacillus (Lb) Helveticus: Cardi04TM. Tidligere studier med Cardi04TM har vist en blodtryksnedsættende og pulsreducerende effekt hos spontant hypertensive rotter og normotensive mennesker. Virkningsmekanismerne hos mennesker kendes ikke, men i in vitro og dyre forsøg er påvist en ACE-hæmning. En mulig forklaring på pulsreduktionen, er en hæmning af det sympatiske nervesystem. Vi ønskede at vurdere Cardi04TM yoghurts effekt på blodtryk og puls over en 8 ugers behandlingsperiode hos individer med pre-hypertension/grad I hypertension, endvidere ønskede vi at afdække virkningsmekanismerne. Vi undersøgte RAAS, ved bestemmelse af serum angiotensinogen, renin, angiotensin I, angiotensin II, ACE-aktivitet, og aldosteron flere gange i interventionsperioden. Desuden udførtes vippelejetest med samtidig måling af plasma koncentrationen af katecholaminer og kardiovaskulære parametre før og efter intervention for at vurdere en eventuel indvirkning på det sympatiske nervesystem. 

Metoder
Undersøgelsen blev udført som et prospektivt, randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt blindet studie. Vi inkluderede 94 deltagere med borderline hypertension eller blodtryk højt i normal området. Deltagerne blev randomiseret til tre grupper Placebo (n=30), Cardi04-150 ml (n=32), Cardi04- 300 ml (n=32). Alle deltagere indtog yoghurt hver morgen i 8 uger. Der blev målt døgnblodtryk og udført vippelejetest ved baseline og efter 8 uger. Målinger af serum angiotensinogen, renin, angiotensin I, angiotensin II, ACE-aktivitet og aldosteron blev foretaget ved baseline og efter 1, 4, 8 og 9 uger. Foruden dette måltes puls og serum lipider. 

Resultater
Der var ingen forskel imellem grupperne på døgnblodtryks- eller konsultationsblodtryksmålingerne. På flere blodtryksmålinger i gruppen Cardi300-04 fandtes let reduceret blodtryk sam5 menlignet med baseline. Heller ikke målingerne af de forskellige parametre af RAAS og det sympatiske nervesystem viste forskel imellem grupperne. Dog fandt vi ved vippeleje test at noradrenalin responset efter 8 ugers intervention i Cardi04-300 gruppen var nedsat sammenlignet med baseline (- 0.52 nmol/L (95%CI: -0.84, -0.20) p=0.002), mens der var uændret respons i de to andre grupper. 

Konklusion
Vi fandt ingen antihypertensiv effekt af Cardi04 TM sammenlignet med placebo. Baseret på at vi fandt det samme mønster (med within-group reduktion af blodtryk) ved alle blodtryks målinger foretaget i interventionsperioden kan Cardi04TM have en beskeden blodtryksnedsættende effekt (1-2 mmHg). Desværre var vores studie ikke dimensioneret til hverken at be- eller af-kræfte en så beskeden forskel. Vi kunne ikke vise en ACE-hæmning af yoghurten på trods af, at dette har været vist i dyreforsøg. Noradrenalin responset på vippelejetest efter intervention i Cardi04-300 gruppen, kunne indikere en hæmning af det sympatiske nervesystem, men heller ikke her fandtes statistisk signifikant forskel imellem grupperne.