News

29.06.09

DaCRA Newsletter - June 2009 (In Danish)

 

DaCRA holdt sit 6. sommermøde på Sandbjerg Gods 11. – 13. juni. Traditionen tro var der næsten 100 deltagere, heraf over halvdelen ph.d.- og forskningsårsstuderende. Der blev uddelt priser – rejselegater på 5.000 kr. - for bedste orale og posterpræsentationer til følgende:
 Orale: Ph.d.-studerende Camilla Asferg, Glostrup Universitetshospital  Ph.d.-studerende Gitte Kjærsgaard, Syddansk Universitet
 Postere: Ph.d.-studerende Anuradha Kaistha, Philips-University, Marburg
  Ph.d.-studerende Brajesh Kaistha, Philips-University, Marburg
  Ph.d.-studerende Samuel Schmidt, Aalborg Universitet

På bestyrelsesmødet på Sandbjerg drøftede vi bl.a. fremtiden for forskeruddannelsesprogrammet efter udløbet af bevillingen fra Forskningsstyrelsen.
DaCRAs bevilling udløber i 2010, og fakulteterne arbejder i øjeblikket med planer for, hvordan ph.d.-programmerne kan videreføres. Hvert fakultet vil udpege en ph.d.-programleder inden for det kardiovaskulære område, og disse programlederne vil af deres midte udpege en national ph.d.-programleder, således at DaCRA kan videreføres som et nationalt ph.d.-program. Det store spørgsmål er, om der kan skaffes økonomiske resurser til at fortsætte aktiviteterne. De væsentligste aktiviteter, som ønskes videreført, er sommermøderne, de fælles ph.d.-kurser og gæsteprefessorerne. Ph.d.-stipendier og støtte til udlandsophold vil fremover skulle søges hos fakulteternes ph.d.-skoler.

På grund af den gode økonomi blev det endvidere besluttet, at der – i den resterende bevillingsperiode - kan bevilges støtte til rejse og ophold for ph.d.-studerende, som deltager i ph.d.-kurser ved andre fakulteter. De nærmere deltaljer vil blive lagt ind på www.dacra.dk under Travelling Fellowships.


Efter sidste års mildest talt ugunstige stipendietildeling – DaCRA havde søgt Forskningsstyrelsen om 39 samfinansierede ph.d.-stipendier, men fik blankt afslag – er der for 2010-11 fra hvert fakultet søgt om 20 såkaldte mobilitetsstipendier, d.v.s. stipendier som kræver, at man er kandidat fra et andet universitet. DaCRA er med i nogle af disse ansøgninger, men udfaldet kendes endnu ikke. Stipendierne vil blive opslået i fakulteterne omkring årsskiftet.