News

06.12.08

DaCRA newsletter - December 2008 (in Danish)

 

I November-nyhedsbrevet skrev jeg om, at DaCRA havde søgt Forskningsstyrelsen om 39 samfinansierede stipendier til opslag primo 2009, og at der ville komme svar i december måned. 

Den dårlige nyhed er, at ansøgningen, der omfattede projektforslag fra 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter, ikke er blevet imødekommet. Der bliver således ikke opslået samfinansierede ph.d.-stipendier til opstart i 2009 inden for de ansøgte emneområder. Jeg har anmodet om aktindsigt for at finde ud af, om der er sket procedurefejl i sagsbehandlingen. Det forekommer helt uacceptabelt, at der i 2009 ikke vil kunne startes nye ph.d.-stipendier inden for det kardiovaskulære forskningsområde - også i lyset af, at vi sidste år fik en rekordstor bevilling til kvalitetsfremmeaktiviteter. Bevillingsoversigten kan ses på www.fi.dk. Der blev givet støtte til ca. halvdelen af ansøgningerne med en bevillingsprocent på 22. 

I referatet af det 20. møde i KUF (Koordinationsudvalget for Forskning, ligeledes www.fi.dk) kan man i øvrigt læse, at der fra 2010 kun uddeles fuldt finansierede ph.d.-stipendier fra Forskningsstyrelsen, samt at disse stipendier skal søges af ph.d.-skolelederne. Man går således bort fra den centralt påtvungne samfinansieringsmodel. De fakultære ph.d.-skoler vil dog fortsat kunne opdele deres stipendier i mindre dele, og lur mig om de ikke vil gøre det. 

Er der da slet ingen gode nyheder denne gang? Jo, økonomien for kvalitetsfremmeaktiviteterne er fortsat god, og vi sender et stigende antal af vore ph.d.-studerende på længerevarende ophold i udlandet. Der er også midler til at udvide aktiviteterne med hensyn til ph.d.-kurser, gæsteprofessorer og symposier, ligesom der er midler til afholde helt nye aktiviteter. Ideer til sådanne aktiviteter modtages gerne, de skal blot falde inden for kategorien ”kvalitetsfremme af ph.d.-uddannelsen”. 

Jeg ønsker hermed DaCRA’s medlemmer en god jul og et godt nytår!

Den 6. december 2008
Sten Christensen