News

04.10.10

DaCRA nyhedsbrev - oktober 2010 (In Danish)

 

DaCRA får ny struktur

I forbindelse med overgangen til ny struktur pr. 1. januar 2011 sker der en omorganisering af DaCRA. Ledelsen af ”nye DaCRA” bliver baseret på FP-lederne ved de 3 største sundhedsvidenskabelige fakulteter, som hver udpeger en lokal styregruppe. Repræsentanter fra disse styregrupper indgår sammen med repræsentanter for de andre deltagende fakulteter i en landsdækkende netværksbestyrelse.

 

FP-lederne udpeges af dekanerne og disse er øjeblikket: Morten Schak Nielsen (KU), Christian Aalkjær (AU) og Peter Bie (SDU). Administrationen af det landsdækkende FP-netværk forbliver på Biomedicinsk Institut ved KU, hvor Morten Schak Nielsen har påtaget sig rollen som netværksleder. Ph.d.-kurserne planlægges fremover decentralt, de vigtigste fællesaktiviteter bliver herefter planlægning af sommermøderne, koordinering af kursusplanerne og opdatering af medlemsdatabase og hjemmeside. Gæsteprofessorordningen og rejsestipendierne sorterer fremover under den lokale ph.d.-skole.

 

Kursusplaner for 2011

Der er planlagt følgende ph.d.-kurser i 2011:

 

KU-SUND:                                                                  

Cardiovascular arrhythmias (3 dage)    

Integrative human cardiovascular control (6 dage)

Pathophysiology of cardiac ischemia (2 dage)

Molecular function of ion channels (2 dage)

Brain flow and metabolism (3 dage)

 

Disse kurser er allerede annonceret med datoer og præliminære programmer på www.dacra.dk             

 

AU-SUN:

Kardiovaskulær modellering (1 dag)

Atrieflimren (4 dage)

Trombokardiologi (4 dage)

Aterosklerose (3 dage)

Kardioprotektion (2 dage)

Blodtryk og flow måling (4 dage)

 

SDU-SUND:

The renin angiotensin system (3 dage)

The haemostatic system (3 dage)

Bioimaging (3 dage)

Genetics in cardiovascular clinic and research (3 dage)

 

Kurserne ved AU-SUN og SDU-SUND vil blive annonceret  på  www.dacra.dk så snart der foreligger et præliminært program og en dato. Med det større udbud af ph.d.-kurser er der risiko for, at ikke alle kurser bliver gennemført

 

Sommermødet 2011

Sommermødet på Sandbjerg er planlagt til 14-16 juni 2011 (tirsdag til torsdag; bemærk ændringen). Programmet er under planlægning, men man kan stadig nå at indsende forslag til symposier og inviterede foredrag. Konceptet bliver stort set det samme som i 2010.

Som noget nyt er det besluttet, at alle deltagende ph.d.-studerende og prægraduate forskerstuderende skal indsende et abstract. Det kan enten omhandle data som er opnået, men er man tidligt i forløbet kan det handle om rationale og design af ens kommende forskningsprojekt. Det kan være en god chance for at få gode råd fra de mange erfarne vejledere der deltager i mødet.

 

30. september 2010

Sten Christensen