News

17.06.10

DaCRA Newsletter – Juni 2010 (in Danish)

 

Sommermødet på Sandbjerg 9-11 juni blev en stor succes med 105 deltagere, heraf 54 ph.d.- og forskningsstuderende, 28 vejledere og 4 gæsteprofessorer. Derudover deltog 11 inviterede foredragsholdere fra Europa og USA. Flere af de inviterede gav udtryk for, at de selv havde haft fagligt udbytte af mødet ligesom de var imponerede over niveauet for ph.d.-præsentationerne. Prisen for bedste orale præsentation gik til Mette Hagensen, Skejby Hospital, mens priserne for bedste postere gik til Thomas Wittenborn, Skejby Hospital, og Bo Gregers Winkel, Rigshospitalet. 

 

Næste sommermøde afholdes på Sandbjerg 15-17 juni 2011. Skriv det ind i kalenderen med det samme.

 

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev sker der ændringer i DaCRA’s organisation og økonomi pr. 1. januar 2011. Organisatorisk bliver DaCRA opbygget omkring de 3 fakultære forskeruddannelsesprogrammer (FP’er) ved henholdsvis KU-SUND, AU-SUN og SDU-SUN. Disse FP’er har som udgangspunkt hvert sit program for ph.d.-kurser og gæsteprofessorer og hvert sit budget. De lokale FP ledere er i øjeblikket Marek Treiman (KU), Christian Aalkjær (AU) og Peter Bie (SDU). Det er visionen, at de 3 programmer går sammen og arrangerer et fælles sammenhængende kursusprogram, fælles sommermøder og netværksaktiviteter i øvrigt - svarende til det nuværende DaCRA.

 

Økonomien bliver sammensat af et budget ved hvert fakultet, som bliver baseret på hvor mange ECTS-points programmet udbyder. Hvert program skal mindst udbyde 10 ECTS pr. ph.d.-studerende over en 3-årig periode. Budgettet vil blive reduceret med udløbet af bevillingen fra Forskningsstyrelsen, og der vil f.eks. ikke være mulighed for at uddele rejsestøtte til de ph.d.-studerende.

 

Administrationen af det landsdækkende netværk er i øjeblikket placeret på Biomedicinsk Institut, KU, hvor der for nyligt er ansat en deltidssekretær, cand. mag. Ragnhild Mostert, og hvor regnskaberne varetages af AC-fuldmægtig Jens Bohlbro. Dette vil formentlig fortsætte uanset hvem af de 3 FP-ledere der påtager sig ledelsen af det landsdækkende netværk.

 

Den 17. juni 2010

Sten Christensen

National ph.d.-programleder

DaCRA