News

07.04.10

DaCRA Newsletter – April 2010 (in Danish)

 

DaCRA er nu gået ind i det sidste år med bevilling fra Forskningsstyrelsen. Netværket omfatter 560 medlemmer, heraf 240 aktive ph.d.-studerende, hvilket cementerer positionen som landets største forskeruddannelsesprogram.

Med hensyn til fremtiden har de 3 store fakulteter i over et år arbejdet på et sæt fælles regler for organisering af forskeruddannelsesprogrammerne, som fremover sorterer under fakulteternes ph.d.-skoler og vil blive finansieret af fakulteternes ph.d.-midler. Princippet bliver, at hver ph.d.-skole viderefører et antal fakultære programmer med en vis kritisk masse, og at disse programmer efterfølgende kan organisere sig i et nationalt forskeruddannelsesnetværk som eksempelvis DaCRA.

I skrivende stund kender vi ikke økonomien for 2011, men vi vil forsøge at os om at opretholde kerneydelser som fælles ph.d.kurser, sommermøder og gæsteprofessorer.

Der er udpeget programledere fra de 3 største fakulteter (KU, AU og SDU) og disse 3 vælger fra deres midte vælge en national ph.d.-programleder, som varetager den daglige administration af netværkets fælles aktiviteter.

Den gode økonomi i 2010 tillader, at der fortsat kan gives støtte til udenlandsophold for vore ph.d.-studerende - i 2009 brugte vi næsten 1 mio kr. på rejsestøtte. Det årlige sommermøde afholdes på Sandbjerg 9-11 juni, der er pr. 1. april tilmeldt 75 deltagere og stadig plads for interesserede.

Den 7. april 2010

Sten Christensen

National ph.d.-programleder

DaCRA